Oferta dla przemysłu

Działalność naukowo-badawcza Instytutu:

ZAKŁAD OGRZEWNICTWA, klimatyzacji i ochrony powietrza:
- badanie oporów przepływu i charakterystyk przepływowych urządzeń ogrzewczych i wentylacyjnych, wymienników ciepła, przepływomierzy i elementów armatury
- wymiana ciepła w elementach urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz w wymiennikach ciepła
- badania i modelowanie pola temperatury gruntu oraz gruntowych wymienników ciepła
- badania i analiza pracy elementów sieci i węzłów ciepłowniczych
- minimalno-energijne sterowanie systemami ogrzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi
- kształtowanie środowiska wewnętrznego dla potrzeb ludzi, jak i dla wybranych technologii
- oszczędne gospodarowanie energią
- energooszczędne systemy ogrzewcze i klimatyzacyjne
- modelowanie procesów cieplnych i przepływowych w budynkach i instalacjach,
- ochrona cieplna budynków i jej wpływ na zapotrzebowanie energii
- systemy i urządzenia ochrony powietrza,
- technologie oczyszczania spalin i gazów odlotowych
- termiczna utylizacja odpadów drzewnych

ZAKŁAD ZAOPATRZENIA w wodę i ochrony środowiska:
- badania urządzeń i procesów w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych
- modelowanie i optymalizacja układów wodociągowych
- monitorowanie, modelowanie i ochrona wód powierzchniowych
- struktura osadów pochodzących z oczyszczania wody i ścieków
- technologie i urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
- metody uzdatniania wody, rekultywacja wód i gruntów
- testy toksyczności w ochronie i kontroli jakości wód
- integracja metod fizykochemicznych, biochemicznych i informatycznych w inżynierii środowiska

Instytut Inżynierii Środowiska
i Instalacji Budowlanych
Politechnika Poznańska

ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com