Dlaczego inżynieria środowiska?

... kierunek z pasją ...
       ... kierunek dla Ciebie !

Inżynieria środowiska to kierunek:
- interdyscyplinarny
- ciekawy
- i przyszłościowy :)

To wciągające projekty, laboratoria i ćwiczenia praktyczne. A po studiach szerokie możliwości pracy w zawodzie jako:
- projektant
- inżynier budowy
- doradca techniczny
- laborant
- inspektor nadzoru
- i wiele innych!

Jakie tematy poruszamy na kierunku?
- Odnawialne Źródła Energii (OZE)
- energooszczedność w budownictwie
- dostawa wody
- komfort cieplny
- oczyszczanie ścieków
- gospodarka odpadami
- wentylacja
- chłodnictwo
- i wiele więcej!

Przez pierwsze 3,5 roku w ramach I stopnia studiów zdobędziecie bazę podsatwowych wiadomości, którę pozwolą Wam na studiach IIgo stopnia uzyskać dyplom w jednej z dwóch atrakcyjnych spcjealizacji: potocznie nazywanych "ciepłą" i "zimną" wodą.

ZOBACZ co mamy właśnie DLA CIEBIE!

Baza dydaktyczna i labratoria

Ciekawe przedmioty na IŚ

Kto będzie Cię uczył?

Studenci o nas

i jeszcze więcej odnosników w menu po prawej stronie! :)

 

Czym jest Inżynieria Środowiska?

"Żeby żyć trzeba żeglować" tak mówili starożytni rzymianie - o komforcie nic nie wspominali, a współczesny człowiek może powiedzieć
"Żeby żyć trzeba mieć odpowiedni komfort" - odpowiednie warunki Środowiska. Poczucie komfortu jest ważnym elementem zdrowego trybu życia człowieka. Komfort wewnętrzny i zewnętrzny uzyskuje się za pomocą najnowszych zdobyczy techniki. Działaniami tymi zajmuje się Inżynieria Środowiska.

Inżynieria Środowiska to jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania Środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania, a w przypadku dewastacji Środowiska (np. w wyniku katastrof, zbyt intensywnej działalności gospodarczej, awarii) działania zmierzające do przywrócenia tej równowagi.

Inżynieria Środowiska zajmuje się takimi działaniami człowieka w Środowisku jak budownictwo, rolnictwo, przemysł. Swoim zakresem obejmuje tak różne zagadnienia jak unieszkodliwianie i odprowadzanie ścieków i odpadów, melioracje, zaopatrzenie w wodę, ogrzewnictwo i klimatyzacja, ochrona powietrza, monitoring i ochrona środowiska (inżynieria ekologiczna), gazownictwo, chłodnictwo, energetyka. W inżynierii środowiska musimy brać pod uwagę wszystkie elementy występujące w cyklu życia zarówno samego człowieka i jego naturalnego środowiska, jak i budynku, maszyny, urządzenia, środków komunikacji i transportu – wszystkie te elementy maj± wpływ na komfort życia.

Każdy jest innym człowiekiem i każdy ma inne wymagania – ich zaspokojeniem w znacznym stopniu zajmuje się Inżynieria Środowiska. Student tego kierunku jest przygotowany do podejmowania działań projektowych i rozwiązywania problemów eksploatacyjnych, których celem jest jak najlepsze zaspokojenie wszystkich tych potrzeb z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i poszanowania dla środowiska naturalnego.

 

Instytut Inżynierii Środowiska
i Instalacji Budowlanych
Politechnika Poznańska

ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com