Baza dydaktyczna i laboratoria

Obiekty dydaktyczne
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na terenie campusu Piotrowo w budynku CDWTCH (Cetrum Dydaktyczne Wydziału technologii Chemicznej, 2 i 3 piętro, skrzydło B), Centrum Mechatroniki i Nanotechnologii, hali laboratoryjnej nr 21 oraz A6, a także w obiekcie dydaktyczno - doświadczalnym (domu pasywnym Politechniki Poznańskiej).

Na pierwszych latach studiów z przedmiotów ogólnych student spotyka się głównie z matematyką. Z przedmiotów technicznych można wyróżnić: Mechanikę Płynów, Ochronę Środowiska, Biologię z Ekologią, po wykładach można się zrelaksować w ramach zajęć z Wychowania Fizycznego na pływalni i super nowoczesnej Sali gimnastycznej w campusie Piotrowo.
W następnych latach student ma w planie zajęć przedmioty dotyczące dwóch specjalności. W Instytucie Inżynierii Środowiska można w sposób bezpośredni zapoznać się z najnowszymi technikami i technologiami. W laboratoriach dydaktycznych student ma do dyspozycji aparaturę pomiarową, dzięki której może przeprowadzać eksperymenty i dzięki wykładom z określonych przedmiotów połączyć wszystkie dane w odpowiednie wnioski.

W poniższych budynkach student kierunku Inżynieria Środowiska uczestniczy w zajęciach dydaktycznych, ma do dyspozycji także sale w Centrum Wykładowym.

Laboratoria dydaktyczne
Na fotografiach przedstawiono poszczególne laboratoria i aparaturę pomiarową. Do dyspozycji studentów są laboratoria do badania przepływu w płynach za pomocą anemometru laserowego LDA, stanowisko do wyznaczania charakterystyk zaworów, wentylatorów, kryz i układów powietrznych, do badania i symulacji komfortu cieplnego w pomieszczeniu, do badania stężeń zanieczyszczeń i sprawności kotłów opalanych biomasę. Następnym obiektem doświadczalno-badawczym jest tzw. „Domek dydaktyczny – obiekt dydaktyczno-doświadczalny”, w którym mamy do dyspozycji studentów, naukowców i innych pragnących pogłębić swoją wiedzę kilkanaście stanowisk dydaktycznych. Jednym ze stanowisk jest stanowisko do badań pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej, na którym badano model eksperymentalny podgrzewacza c.w.u. Instytut posiada również obiekt dydaktyczny, w którym można się zapoznać z badaniami nowoczesnych urządzeń WC, i zaopatrzenia w wodę budynków, jest także stanowisko filtrów do uzdatniania wody. W budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, swoją siedzibę ma Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Ochroną Środowiska. Zakład prowadzi zajęcia z chemii i biologii sanitarnej, ochrony wód i gleby, systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Kolejnym obiektem jest eksperymentalna stacja oczyszczania ścieków umiejscowiona na terenie Centralnej Oczyszczalni ścieków w Poznaniu/Koziegłowach, student może tutaj praktycznie prześledzić i badać procesy oczyszczania ścieków.

 

 

Instytut Inżynierii Środowiska
i Instalacji Budowlanych
Politechnika Poznańska

ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com